เลือกสีแป้งพัฟยังไงให้เป๊ะ

วิธีขั้นต้นคือ ให้ ทา ลงบน หลังมือ แล้วเทียบกับสีผืวเรา